Zapis warsztatu – Praca w podejściu EMDR w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych

Nagranie warsztatu „Praca w podejściu EMDR w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych”, który był czwartym warsztatem z cyklu szkoleń prowadzonych przez Dolores Mosquera

Koszt uczestnictwa

Cena : 738 zł
Cena dla członka PTT EMDR: 615 zł

Opis warsztatu znajdziecie Państwo na dole strony


Warunki uzyskania dostępu do nagrania

Zapis warsztatu przeznaczony jest jedynie dla osób, które ukończyły drugą część szkolenia podstawowego EMDR

Warunkiem uzyskania dostępu jest:
1. Wysłanie Formularza Dostępu do Nagrania wraz z załączonym certyfikatem ukończenia Podstawowego Szkolenia EMDR - Cześć 2
2. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  i informacji o płatnościach
3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt uzyskania dostępu do nagrania na konto podane w przesłanym mailu
4. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji wraz z materiałami i linkiem dostępu


Formularz dostępu do nagrania  * pola wymagane

  Opis szkolenia

  Praca w podejściu EMDR
  w przypadku samookaleczeń i tendencji samobójczych

  Samookaleczenia i myśli samobójcze to prawdopodobnie dwa aspekty, które stanowią najtrudniejsze w obszarze relacji wyzwanie dla terapeuty. Próby samobójcze i okaleczenia sprawiają, iż sytuacja na poziomie relacji staje się niezwykle złożona, a świadomość naszej reakcji emocjonalnej jako terapeutów jest centralnym aspektem interwencji.

  Emocjonalna reakcja na możliwość podjęcia przez pacjenta próby samobójczej może być bardzo intensywna, a w konsekwencji terapeuta może zacząć stosować zachowania unikowe. Ponadto niektórzy pacjenci mogą próbować zrzucić na terapeutę odpowiedzialność za swoje życie. Jest to szczególnie ważna kwestia, ponieważ terapeuta, który ma tendencję do nadmiernego angażowania się, może w końcu przyjąć tę odpowiedzialność, co z perspektywy  procesu terapeutycznego zawsze będzie drogą bez wyjścia. Podczas tych warsztatów zajmiemy się interwencjami, które pozwolą na zarządzanie tymi aspektami i zapobieganie tego typu reakcjom.

  Samobójstwo i samookaleczenie (lub zamiar podjęcia takich zachowań) często są mylone lub utożsamiane. W rzeczywistości wiele osób, które dokonują samookaleczeń, nie chce umierać, a takie zachowania pomagają im tolerować cierpienie i właśnie utrzymać się przy życiu. Jednak jeśli pacjenci nie mają środków, aby zarządzać swoimi emocjami i rozwiązywać problemy, zachowania takie zwiększają ryzyko na podjęcie ostatecznego rozwiązania, czyli próby samobójczej.

  Myśli samobójcze i zachowania autodestrukcyjne często wiążą się ze wspomnieniami trudnych i traumatycznych przeżyć, które można zrozumieć z perspektywy modelu AIP i pracować z nimi, wykorzystując terapię EMDR (Shapiro, 1995; 2001).

  Wykorzystanie terapii EMDR może zapewnić skuteczny sposób eliminacji samookaleczeń. Gdy zachowania destrukcyjne wynikają z braku umiejętności regulacyjnych, konieczne jest zapewnienie pacjentowi adaptacyjnych informacji i narzędzi. Praca nad wspomnieniami, które są podstawą takiej rozregulowania, ma w wielu przypadkach kluczowe znaczenie. Niejednokrotnie emocje, uczucia, przekonania czy wspomnienia o samookaleczeniach wiążą się z określonymi doświadczeniami. Zidentyfikowanie i przetworzenie takich wspomnień może położyć kres samookaleczaniu.

  Celem pracy nie będą same zachowania autodestrukcyjne, ale również okoliczności towarzyszące ich pierwszym wystąpieniom, źródła negatywnych przekonań związanych z problemem oraz wspomnienia, które można zidentyfikować np. za pomocą Mostu Afektywnego.

  Podczas tego warsztatu będziemy badać różne etapy myśli samobójczych i jak z nimi pracować. Ocena ryzyka życiowego jest priorytetem u pacjenta z takimi zachowaniami. Zajmiemy się również zachowaniami samookaleczania i regulacją emocjonalną z perspektywy EMDR.

  Kluczowe treści programu

  1. Integracja między zarządzaniem myślami samobójczymi, zachowaniami samookaleczającymi i rozregulowaniem emocjonalnym z modelem AIP
  2. Konceptualizowanie różnych zachowań autodestrukcyjnych i prób samobójczych z perspektywy modelu AIP.
  3. Przygotowanie planu terapii z pacjentami, u których występują myśli samobójcze  i samookaleczenia.
  4. Konkretne interwencje w przypadku samookaleczania się i myśli samobójczych.
  5. Umiejętności poprawy regulacji emocjonalnej i strategii radzenia sobie.
  6. Przykłady kliniczne.