Zapis warsztatu – EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych – Podejście Progresywne_Dolores Mosquera

Nagranie warsztatu „EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych – Podejście Progresywne”, który był pierwszym warsztatem z cyklu szkoleń prowadzonych przez Dolores Mosquera

Koszt uczestnictwa

Cena : 738 zł
Cena dla członka PTT EMDR: 615 zł

Opis nagrania znajdziecie Państwo na dole strony


Warunki uzyskania dostępu do nagrania

Zapis warsztatu przeznaczony jest jedynie dla osób, które ukończyły drugą część szkolenia podstawowego EMDR

Warunkiem uzyskania dostępu jest:
1. Wysłanie Formularza Dostępu do Nagrania wraz z załączonym certyfikatem ukończenia Podstawowego Szkolenia EMDR - Cześć 2
2. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  i informacji o płatnościach
3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt uzyskania dostępu do nagrania na konto podane w przesłanym mailu
4. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji wraz z materiałami i linkiem dostępu


Formularz dostępu do nagrania  * pola wymagane

  Opis szkolenia

  OPIS WARSZTATU

  EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych – Podejście Progresywne

  Zaburzenia dysocjacyjne należą do jednych z najtrudniejszych przypadków w praktyce terapeutycznej. Często można usłyszeć opinie, że EMDR w takich sytuacjach można stosować jedynie do pracy z traumatycznymi wspomnieniami, a i to dopiera po długiej fazie stabilizacji i zastosowaniu innych metod leczenia.

  Podczas tych warsztatów, dzięki wykorzystaniu rzeczywistych przypadków klinicznych, zilustrowane zostaną różne formy interwencji EMDR wobec klientów dysocjacyjnych, które zostały zastosowane zgodnie z „Podejściem Progresywnym” (Gonzalez & Mosquera, 2012). Korzystając z tego modelu, warsztaty pokażą, w jaki sposób terapeuci EMDR mogą bezpiecznie korzystać z szerokiej gamy interwencji EMDR już od wczesnej fazy przygotowawczej. Naszym celem będzie dostarczenie kompleksowego modelu stosowania terapii EMDR w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych, rozszerzenie modelu AIP o rodzaje dysfunkcjonalnie przechowywanych informacji, które można znaleźć u osób z najcięższymi formami traumatyzacji i fobii dysocjacyjnych. Terapeuci EMDR nauczą się włączać nowe interwencje do swojej pracy klinicznej na różnych etapach leczenia. W szczególności nauczą się wdrażać określone interwencje kliniczne w oparciu o „progresywne protokoły” dla zaburzeń dysocjacyjnych.

  Kluczowe treści programu

  1. Terapia EMDR i praca z dysocjacją, rozszerzony model AIP.
  2. Praca z fobiami dysocjacyjnymi: identyfikacja fobii dysocjacyjnych i strategii klinicznych na różnych etapach leczenia.
  3. Umacnianie klienta: wykorzystanie Dorosłego JA w pracy EMDR.
  4. Zrozumienie i bezpieczne badanie wewnętrznego systemu Pacjenta z zaburzeniami dysocjacyjnymi: narzędzia i interwencje kliniczne
  5. Strategia „Koniuszka palca” i inne narzędzia do stopniowego i bezpiecznego przetwarzania urazów.