Zapis warsztatu – Terapia EMDR w pracy z zaburzeniami osobowości

Nagranie warsztatu „Terapia EMDR w pracy z zaburzeniami osobowości”, który był trzecim warsztatem z cyklu szkoleń prowadzonych przez Dolores Mosquera

Koszt uczestnictwa

Cena : 738 zł
Cena dla członka PTT EMDR: 615 zł

Opis warsztatu znajdziecie Państwo na dole strony


Warunki uzyskania dostępu do nagrania

Zapis warsztatu przeznaczony jest jedynie dla osób, które ukończyły drugą część szkolenia podstawowego EMDR

Warunkiem uzyskania dostępu jest:
1. Wysłanie Formularza Dostępu do Nagrania wraz z załączonym certyfikatem ukończenia Podstawowego Szkolenia EMDR - Cześć 2
2. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia  i informacji o płatnościach
3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt uzyskania dostępu do nagrania na konto podane w przesłanym mailu
4. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji wraz z materiałami i linkiem dostępu


Formularz dostępu do nagrania  * pola wymagane

  Opis szkolenia

  Terapia EMDR w pracy z zaburzeniami osobowości

  Zaburzenia osobowości są zwykle wyzwaniem dla terapeutów. Klienci z tą diagnozą często prezentują zachowania wysokiego ryzyka, trudności w samoregulacji, impulsywność i poważne problemy w relacjach międzyludzkich. Niektórzy klienci, szczególnie ci z zaburzeniami osobowości typu borderline, prezentują również zachowania samookaleczające, myśli samobójcze oraz ryzyko i/lub historię prób samobójczych. Inni, tak jak pacjenci z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, wykazują słabą kontrolę impulsów i agresywne reakcje, które mogą być przerażające zarówno dla nich samych, jak i terapeuty.

  Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stawiają przed nami zaburzenia osobowości i silny wpływ, jaki ponowne przetwarzanie może wywołać u naszych klientów, terapeuci muszą być w stanie rozpoznać problemy wynikające z przeciwprzeniesienia. Zrozumienie tych problemów i radzenie sobie z nimi jest kluczowe i pozwala uniknąć utknięcia podczas przetwarzania EMDR. Terapeuci pracujący z zaburzeniami osobowości muszą bardzo uważać na to, co praca z tym typem zaburzeń wyzwala  w nich samych i muszą być w stanie spojrzeć ponad reakcjami obronnymi tak pacjenta, jak i swoimi własnymi.

  Warsztat ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć zaburzenia osobowości z perspektywy modelu AIP. Bazując na prezentacji i przykładach klinicznych omówiona zostanie konceptualizacja przypadku i wybór celów.

  Kluczowe treści programu

  • Jak dostosować terapię EMDR do tej konkretnej grupy
  • Jak ustalić połączenie między objawami pacjenta (włączając w to typowe trudności w relacji terapeutycznej) a jego wczesnym dzieciństwem, charakteryzującym się wysokim wskaźnikiem zaburzeń przywiązania i poważnymi traumami.
  • Jak zidentyfikować i kiedy zająć się najczęściej występującymi obronami, które pojawiają się podczas procedur EMDR.
  • Jak kontynuować przetwarzanie w ramach okna tolerancji.