Podstawowe Szkolenie EMDR Część 1 _ KIELCE_wrzesień 2021

Warsztat stanowi pierwszą część pełnego Podstawowego Szkolenia EMDR.
Pełne Podstawowe Szkolenie EMDR, organizowane przez Fundację VITAMELIUS, prowadzone będzie przez dwóch trenerów:
– część pierwsza, trener prowadzący – Marzena Olędzka
– część druga, trener prowadzący – Anna Rita Verardo

Pierwszy termin drugiej części Podstawowego Szkolenia EMDR planujemy na przełom roku 2021/2022. Dokładną datę i formę nadchodzącego szkolenia podamy Państwu najszybciej, jak to będzie możliwe, niemniej jednak tak termin, jak i formę uzależniamy od rozwoju sytuacji związanej z COVID-19

Koszt uczestnictwa

Cena : 1722zł
Cena dla członka PTT EMDR: 1722 zł
Zapisy zakończone


TRENER PROWADZĄCY - Marzena Olędzka

Marzena Olędzka jest akredytowanym przez EMDR Europe trenerem EMDR, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, członkiem OD&C Committee EMDR Europe. Od wielu lat pracuje jako Superwizor i Facilitator EMDR. W swojej pracy wykorzystuje EMDR w szerokim spektrum problemów, chorób i zaburzeń psychicznych, jednak najczęściej skupia się na pracy z konsekwencjami traumy wczesnodziecięcej. Jest autorką wielu publikacji związanych z terapią EMDR

LOKALIZACJA: KIELCE, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. IX Wieków Kielc 19a

TytułTermin
Szkolenie Podstawowe EMDR - część 116-09-2021
19-09-2021

Warunki uczestnictwa

Warunkiem rejestracji na szkolenie jest:

  1. Wysłanie Karty Zgłoszenia z załączonym dyplomem magistra psychologii lub certyfikatem ukończenia czteroletniej Szkoły w innym podejściu psychoterapeutycznym lub dokumentów, potwierdzających uzyskanie uprawnień do pracy jako psychiatra
  2. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informacji o szkoleniu i płatnościach
  3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia na konto podane w przesłanym mailu
  4. Otrzymanie potwierdzenia o zakończeniu rejestracji

Opis szkolenia

Terapia EMDR  pozwala pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana zarówno w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne, jak też w obszarze wielu innych problemów i zaburzeń psychicznych.

EMDR integruje elementy standardowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która  na poziomie neurofizjologicznym stymuluje mózg do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.

EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

Zakres szkolenia: pierwsza część podstawowego szkolenia pozwala na zapoznanie się z podstawami podejścia EMDR – modelem teoretycznym (model AIP), podstawowym protokołem EMDR i sposobami pracy z mniej złożonymi problemami czy też zaburzeniami, z jakimi zwracają się do nas pacjenci. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, na której wykorzystujemy wspomnienia własnych doświadczeń.

Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR Europe i kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia pierwszej części podstawowego szkolenia EMDR.

Do uzyskania certyfikatu KONIECZNE jest  uczestniczenie w całej części praktycznej szkolenia oraz  przynajmniej 80% części teoretycznej.

Uczestnicy -   szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, psychiatrów oraz terapeutów, którzy posiadają certyfikat ukończenia 4-letniej szkoły w innym podejściu psychoterapeutycznym.