“Leczenie” mózgu

Wykorzystując bilateralną stymulację, EMDR odblokowuje procesy przetwarzania traumy. W konsekwencji – prowadzi to do zmian na poziomie neurofizjologicznym i pozwala na kontrolę poznawczych i emocjonalnych reakcji.