Aktualności

Ciekawostki, newsy i wiele więcej...

Francine Shapiro w piątą rocznicę śmierci

W tym roku minie piąta rocznica jej śmierci.

Odeszła na kilka dni przed rozpoczęciem się pierwszej europejskiej konferencji EMDR w Polsce…

Kobieta, która „stworzyła” EMDR, odkryła bilateralna stymulację, badała neurofizjologiczne procesy, jakie tejże stymulacji towarzyszą…

Była mentorką tysięcy terapeutów, których misją stało się pomaganie innym…

Pamiętajmy ją, pamiętajmy to, co próbowała nam przekazać.

Chcielibyśmy przypomnieć jeden z ciekawszych, naszym zdaniem, wywiadów, jakich udzieliła Francine, podczas jednego ze swoich ostatnich pobytów w Europie…